Musi być jej wyjatkowo gorąco, mimo że skryła się w cieniu.